Ωράριο λειτουργίας

Το ωράριο επισκέψεων στο  Κ.Ε.Σ.Υ. Αιτωλοακαρνανίας είναι:

Κωδικός  ΚΕΣΥ

ΚΕΣΥ

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

   

ΑΠΟ

ΕΩΣ

ΣΧΟΛΙΑ

ΑΠΟ

ΕΩΣ

ΣΧΟΛΙΑ

ΑΠΟ

ΕΩΣ

ΣΧΟΛΙΑ

ΑΠΟ

ΕΩΣ

ΣΧΟΛΙΑ

ΑΠΟ

ΕΩΣ

ΣΧΟΛΙΑ

ΚΕΣΥ Αιτωλ/νίας

ΠΡΩΙ

8:00

14:00

8:00

14:00

8:00

14:00

8:00

14:00

8:00

14:00