Αρχείο κατηγορίας Σ.Ε.Κ. ΟΑΕΔ

Η Aντιστοίχιση Eλληνικών Tίτλων Σπουδών με Ευρωπαϊκούς

Η ανάπτυξη του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων και η αντιστοίχισή του με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων παρουσιάστηκε  σε Ημερίδα που διοργανώθηκε στο υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) στο πλαίσιο της επικαιροποίησης της Έκθεσης Αντιστοίχισης του Εθνικού Πλαισίου με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων, υπό την εποπτεία και το συντονισμό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων αναμένεται να θεσμοθετηθεί με Προεδρικό Διάταγμα, το οποίο  θα εκδοθεί με πρόταση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ύστερα από εισήγηση του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π..

Η αντιστοίχιση του Εθνικού με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων δεν είναι ένα στατικό γεγονός, αλλά μια δυναμική διαδικασία που ναι μεν προσφέρει σημαντικά οφέλη για την Ελλάδα, αλλά ταυτόχρονα δημιουργεί και υποχρεώσεις.

Το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων έρχεται να ενισχύσει τη συνολική προσπάθεια αναβάθμισης της ΕΕΚ (ΕΠΑΛ και ΙΕΚ) που έχει σχεδιαστεί και ξεκινήσει να υλοποιείται από το ΥΠΠΕΘ κατά τον τελευταίο χρόνο, με σημαντικούς άξονες:

  • Την ποιοτική αναβάθμιση της ΕΕΚ (π.χ. μέσω της ανάπτυξης σύγχρονων Προγραμμάτων & οδηγών Σπουδών ή την επικαιροποίηση και ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας της Αρχικής και Συνεχιζόμενης Κατάρτισης στην Ελλάδα)
  • Την επέκταση του θεσμού της μαθητείας σε ένα ξεκάθαρα και αυστηρά ρυθμισμένο περιβάλλον ώστε να εξασφαλίζεται η ποιοτική υλοποίησή της
  • Την επένδυση στις υλικοτεχνικές υποδομές της ΕΕΚ
  • Την ανάδειξη του Κοινωνικού ρόλου της ΕΕΚ

Οι ελληνικοί τίτλοι σπουδών για τις τρεις βαθμίδες της τυπικής εκπαίδευσης (πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας), των οποίων η αντιστοίχιση με τους ευρωπαϊκούς θα αναρτηθεί σήμερα από την Κομισιόν, κατανέμονται σε οκτώ επίπεδα:  

1  Απολυτήριο ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

 

Απολυτήριο ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

 

Πτυχίο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3 (ΣΕΚ)

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 1 ? ΙΕΚ (προσόντα αυτού του τύπου δεν χορηγούνται πλέον)

 

Πτυχίο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ (ΕΠΑ.Σ.)

 

4  Απολυτήριο ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

 

Απολυτήριο Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.)

 

Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας ? ΕΠΑ.Λ.

 

Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5 (ΕΠΑ.Λ.-Τάξη Μαθητείας)

 

Δίπλωμα ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΕΠΙΠΕΔΟΥ 5 ? Ι.Ε.Κ.

 

5   Δίπλωμα ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ? Ι.Ε.Κ. (προσόντα αυτού του τύπου δεν χορηγούνται πλέον)

 

5  Δίπλωμα / Πτυχίο ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

 

Πτυχίο / Δίπλωμα ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

 

8  Διδακτορικό Δίπλωμα

Υποβολή αιτήσεων επιλογής για εγγραφές μαθητών στις Σχολές Αγρινίου του ΟΑΕΔ.

Από τον Ο.Α.Ε.Δ. – Σχολές  Αγρινίου ανακοινώνεται ότι κατά το σχολικό έτος 2014-2015 θα λειτουργήσουν παράλληλα δύο τύποι Σχολών:

ΕΠΑ.Σ Μαθητείας και Σ.Ε.Κ. ως εξής:

Α. Στην ΕΠΑ.Σ Μαθητείας Αγρινίου θα εισαχθούν 50 μαθητές / μαθήτριες στις ακόλουθες ειδικότητες:

  • Τεχνιτών Μηχανών & Συστημάτων Αυτοκινήτου
  • Εγκαταστατών Ψυκτικών και Κλιματιστικών Έργων

Δικαίωμα  υποβολής αίτησης επιλογής έχουν οι κάτοχοι τουλάχιστον ενδεικτικού Α΄ Τάξης Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου & έχουν γεννηθεί τα έτη 1991 έως 1998.

Αιτήσεις επιλογής υποβάλλονται  από 4/7/2014 έως 18/7/2014  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στη Γραμματεία της ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας Αγρινίου του Ο.Α.Ε.Δ. (Δ/ΝΣΗ: Εθνική Οδός Αγρινίου ? Αμφιλοχίας Τ.Κ. 30100 Αγρίνιο.

Τηλ:2641021630, 2641055314, 2641029987.

Β. Στην Σ.Ε.Κ. Αγρινίου θα εισαχθούν 25 μαθητές / μαθήτριες στην ειδικότητα:

  • Τεχνίτης Κομμωτικής Τέχνης

Δικαίωμα υποβολής αίτησης επιλογής έχουν οι κάτοχοι τουλάχιστον απολυτηρίου Γυμνασίου & έχουν γεννηθεί τα έτη 1994 έως 1999.

Αιτήσεις επιλογής  υποβάλλονται  από 4/7/2014 έως 18/7/2014  και από 25/8/2014 έως 30/9/2014  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στη Γραμματεία της ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας Αγρινίου του Ο.Α.Ε.Δ. (Δ/ΝΣΗ: Εθνική Οδός Αγρινίου ? Αμφιλοχίας Τ.Κ. 30100 Αγρίνιο. Τηλ:2641021630, 2641055314, 2641029987. Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε το Δελτίο Τύπου του ΟΑΕΔ Αγρινίου που αναφέρει τα εξής: ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ- ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ – ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΠΑΣ & ΣΕΚ ΟΑΕΔ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 2014-2015

Έναρξη εγγραφών σε ΕΠΑ.Σ. και Σ.Ε.Κ. του ΟΑΕΔ.

Από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) ανακοινώνεται ότι κατά το σχολικό έτος 2014-2015 θα εισαχθούν:

α) Στις Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ.) του ΟΑΕΔ 4.675 μαθητές και μαθήτριες. Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι κάτοχοι τουλάχιστον ενδεικτικού Α΄ τάξης Γενικών Λυκείων, Επαγγελματικών Λυκείων κλπ. που έχουν γεννηθεί από  1991 έως 1998. Αιτήσεις υποψηφιότητας υποβάλλονται από 4-7-2014 έως 18-7-2014 στις Γραμματείες των Επαγγελματικών Σχολών του ΟΑΕΔ κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Για τα τμήματα στα οποία δεν έχει συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός μαθητών η υποβολή αιτήσεων θα συνεχιστεί από 25-8-2014 έως τη συμπλήρωση των τμημάτων, ακόμη και μέχρι την παραμονή έναρξης των μαθημάτων.

Για να δείτε την εγκύκλιο για τις ΕΠΑ.Σ. πατήστε εδώ: epasegyklios

Για να δείτε την αίτηση για τις ΕΠΑ.Σ. πατήστε εδώ: epasaitisi

β) Στις Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) του ΟΑΕΔ 2.075 μαθητές και μαθήτριες . Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι απόφοιτοι Γυμνασίου ηλικίας έως είκοσι (20) ετών. Αιτήσεις υποψηφιότητας υποβάλλονται από 4-7-2014 έως 18-7-2014 και από 25-8-2014 έως 30-9-2014 στις Γραμματείες των Επαγγελματικών Σχολών του ΟΑΕΔ κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Για να δείτε την εγκύκλιο για τις Σ.Ε.Κ. πατήστε εδώ: sekegkyklios

Για να δείτε την αίτηση για τις Σ.Ε.Κ. πατήστε εδώ: sekaitisi

Ειδικότητες στις Σ.Ε.Κ. του ΟΑΕΔ

Οι ειδικότητες στις ΣΕΚ του ΟΑΕΔ

Αριθμ. απόφ. 1434/21/6?5?2014
Λειτουργία Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) ΟΑΕΔ κατ? εφαρμογή του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α΄/17?9?2013) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις».

Για να δείτε τις ειδικότητες των Σ.Ε.Κ του ΟΑΕΔ Αγρινίου & Μεσολογγίου πατήστε εδώ: Οι ειδικότητες στις ΣΕΚ του ΟΑΕΔ Αγρινίου & Μεσολογγίου

Για να δείτε τις ειδικότητες των Σ.Ε.Κ. του ΟΑΕΔ όλης της Ελλάδας πατήστε εδώ: Ειδικότητες στις ΣΕΚ του ΟΑΕΔ