Αρχείο κατηγορίας ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Α.Ε.Ι

08-07-2020 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 77275/Ζ1/19-06-2020 υπουργικής απόφασης με θέμα «Αντιστοιχίες Τμημάτων, Εισαγωγικών Κατευθύνσεων και Προγραμμάτων Σπουδών των Α.Ε.Ι. και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, ακαδημαϊκού έτους 2020-2021

Για να δείτε την απόφαση πατήστε εδώ: 2020_fek_tropopoiisi_antistoixion

Αντιστοιχίες Τμημάτων, Εισαγωγικών Κατευθύνσεων και Προγραμμάτων Σπουδών των Α.Ε.Ι. και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, ακαδημαϊκού έτους 2020-2021.

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η υπουργική απόφαση με την οποία καθορίζονται οι αντιστοιχίες Τμημάτων, Εισαγωγικών Κατευθύνσεων και Προγραμμάτων Σπουδών των Α.Ε.Ι. και των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών του ακαδημαϊκού έτους 2020 – 2021.

Για να δείτε το ΦΕΚ πατήστε εδώ: antistoixies_2020-2021

Αντιστοιχίες Τμημάτων, Εισαγωγικών Κατευθύνσεων και Προγραμμάτων Σπουδών των Α.Ε.Ι. και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, ακαδημαϊκού έτους 2019-2020.

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η υπουργική απόφαση με την οποία καθορίζονται οι αντιστοιχίες Τμημάτων, Εισαγωγικών Κατευθύνσεων και Προγραμμάτων Σπουδών των Α.Ε.Ι. και των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών του ακαδημαϊκού έτους 2019 – 2020.

Για να δείτε το ΦΕΚ πατήστε εδώ: ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΕΣ 2019-2020

 

 

02 – 07 – 2018 Αντιστοιχίες Τμημάτων, Εισαγωγικών Κατευθύνσεων και Προγραμμάτων Σπουδών των Α.Ε.Ι. και των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, ακαδημαϊκού έτους 2018 – 2019

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η υπουργική απόφαση με την οποία καθορίζονται οι αντιστοιχίες Τμημάτων, Εισαγωγικών Κατευθύνσεων και Προγραμμάτων Σπουδών των Α.Ε.Ι. και των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών του ακαδημαϊκού έτους 2018 – 2019.

Για να δείτε το ΦΕΚ πατήστε εδώ: ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΕΣ 2018-2019

Αντιστοιχίες Α.Ε.Ι., Τ.ΕΙ. και Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών Ακαδημαϊκού Έτους 2017 – 2018

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η υπουργική απόφαση με την οποία καθορίζονται οι αντιστοιχίες Τμημάτων, Εισαγωγικών Κατευθύνσεων και Προγραμμάτων Σπουδών των Α.Ε.Ι. των Τ.Ε.Ι. και των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών για τις μετεγγραφές του ακαδημαϊκού έτους 2017 – 2018.

Για να δείτε το ΦΕΚ πατήστε εδώ: fek_2017_1915b

Νέες αντιστοιχίες ΑΕΙ – ΤΕΙ 2016

Δημοσιεύτηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ΦΕΚ 3142/τΒ’/30-09-2016, οι νέες αντιστοιχίες των Πανεπιστημίων (ΑΕΙ) και των Τεχνολογικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ)  που θα ισχύσουν για τις μετεγγραφές του ακαδημαϊκού έτους 2016 – 2017.

Για να δείτε το ΦΕΚ με τις αντιστοιχίες εδώ: Αντιστοιχίες ΑΕΙ – ΤΕΙ 2016