Νέες αντιστοιχίες ΑΕΙ – ΤΕΙ 2016

Δημοσιεύτηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ΦΕΚ 3142/τΒ’/30-09-2016, οι νέες αντιστοιχίες των Πανεπιστημίων (ΑΕΙ) και των Τεχνολογικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ)  που θα ισχύσουν για τις μετεγγραφές του ακαδημαϊκού έτους 2016 – 2017.

Για να δείτε το ΦΕΚ με τις αντιστοιχίες εδώ: Αντιστοιχίες ΑΕΙ – ΤΕΙ 2016