Αριθμός μετεγγραφών κατά τμήμα όλων των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ- Η βάση κατά κεφαλήν εισόδημα

Ο πίνακας στον οποίο καταγράφεται ο αριθμός των φοιτητών που μετεγγράφονται κατά  τμήμα όλων των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ  καθώς και η βάση κατά κεφαλήν εισόδημα 2014.

DepartmentBase