Ειδικότητες στις Σ.Ε.Κ. του ΟΑΕΔ

Οι ειδικότητες στις ΣΕΚ του ΟΑΕΔ

Αριθμ. απόφ. 1434/21/6?5?2014
Λειτουργία Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) ΟΑΕΔ κατ? εφαρμογή του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α΄/17?9?2013) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις».

Για να δείτε τις ειδικότητες των Σ.Ε.Κ του ΟΑΕΔ Αγρινίου & Μεσολογγίου πατήστε εδώ: Οι ειδικότητες στις ΣΕΚ του ΟΑΕΔ Αγρινίου & Μεσολογγίου

Για να δείτε τις ειδικότητες των Σ.Ε.Κ. του ΟΑΕΔ όλης της Ελλάδας πατήστε εδώ: Ειδικότητες στις ΣΕΚ του ΟΑΕΔ