Οι τομείς και οι ειδικότητες που είναι εγκεκριμένες να λειτουργήσουν στο 2ο ΕΠΑΛ Αγρινίου

 Οι  τομείς και οι ειδικότητες που είναι εγκεκριμένες να λειτουργήσουν στο 2ο ΕΠΑΛ Αγρινίου με βάση το Ν.3475/2006 και με την  αρ. πρωτ.: 7213/Γ2/20-01-2014 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ καθώς επίσης και με την αρ. 80885/Δ4/23-05-2014  Υ.Α. από το Σχολικό  Έτος 2014-2015 είναι οι εξής: Τομείς-Ειδικότητες 2ου ΕΠΑΛ Αγρινίου 1

 Η ηλεκτρονική διεύθυνση της  ανανεωμένης ιστοσελίδας  του σχολείου είναι: http://2epal-agrin.ait.sch.gr/  από την οποία μπορείτε να αντλήσετε περισσότερες πληροφορίες.

Η Ταχυδρομική Διεύθυνση της Σχολικής Μονάδας είναι:  Εθνικού Σταδίου 3, 30100 Αγρίνιο

Τηλέφωνα: 26410 49642 – 31072