Έναρξη εγγραφών σε ΕΠΑ.Σ. και Σ.Ε.Κ. του ΟΑΕΔ.

Από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) ανακοινώνεται ότι κατά το σχολικό έτος 2014-2015 θα εισαχθούν:

α) Στις Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ.) του ΟΑΕΔ 4.675 μαθητές και μαθήτριες. Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι κάτοχοι τουλάχιστον ενδεικτικού Α΄ τάξης Γενικών Λυκείων, Επαγγελματικών Λυκείων κλπ. που έχουν γεννηθεί από  1991 έως 1998. Αιτήσεις υποψηφιότητας υποβάλλονται από 4-7-2014 έως 18-7-2014 στις Γραμματείες των Επαγγελματικών Σχολών του ΟΑΕΔ κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Για τα τμήματα στα οποία δεν έχει συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός μαθητών η υποβολή αιτήσεων θα συνεχιστεί από 25-8-2014 έως τη συμπλήρωση των τμημάτων, ακόμη και μέχρι την παραμονή έναρξης των μαθημάτων.

Για να δείτε την εγκύκλιο για τις ΕΠΑ.Σ. πατήστε εδώ: epasegyklios

Για να δείτε την αίτηση για τις ΕΠΑ.Σ. πατήστε εδώ: epasaitisi

β) Στις Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) του ΟΑΕΔ 2.075 μαθητές και μαθήτριες . Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι απόφοιτοι Γυμνασίου ηλικίας έως είκοσι (20) ετών. Αιτήσεις υποψηφιότητας υποβάλλονται από 4-7-2014 έως 18-7-2014 και από 25-8-2014 έως 30-9-2014 στις Γραμματείες των Επαγγελματικών Σχολών του ΟΑΕΔ κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Για να δείτε την εγκύκλιο για τις Σ.Ε.Κ. πατήστε εδώ: sekegkyklios

Για να δείτε την αίτηση για τις Σ.Ε.Κ. πατήστε εδώ: sekaitisi