Υποβολή αιτήσεων επιλογής για εγγραφές μαθητών στις Σχολές Αγρινίου του ΟΑΕΔ.

Από τον Ο.Α.Ε.Δ. – Σχολές  Αγρινίου ανακοινώνεται ότι κατά το σχολικό έτος 2014-2015 θα λειτουργήσουν παράλληλα δύο τύποι Σχολών:

ΕΠΑ.Σ Μαθητείας και Σ.Ε.Κ. ως εξής:

Α. Στην ΕΠΑ.Σ Μαθητείας Αγρινίου θα εισαχθούν 50 μαθητές / μαθήτριες στις ακόλουθες ειδικότητες:

  • Τεχνιτών Μηχανών & Συστημάτων Αυτοκινήτου
  • Εγκαταστατών Ψυκτικών και Κλιματιστικών Έργων

Δικαίωμα  υποβολής αίτησης επιλογής έχουν οι κάτοχοι τουλάχιστον ενδεικτικού Α΄ Τάξης Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου & έχουν γεννηθεί τα έτη 1991 έως 1998.

Αιτήσεις επιλογής υποβάλλονται  από 4/7/2014 έως 18/7/2014  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στη Γραμματεία της ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας Αγρινίου του Ο.Α.Ε.Δ. (Δ/ΝΣΗ: Εθνική Οδός Αγρινίου ? Αμφιλοχίας Τ.Κ. 30100 Αγρίνιο.

Τηλ:2641021630, 2641055314, 2641029987.

Β. Στην Σ.Ε.Κ. Αγρινίου θα εισαχθούν 25 μαθητές / μαθήτριες στην ειδικότητα:

  • Τεχνίτης Κομμωτικής Τέχνης

Δικαίωμα υποβολής αίτησης επιλογής έχουν οι κάτοχοι τουλάχιστον απολυτηρίου Γυμνασίου & έχουν γεννηθεί τα έτη 1994 έως 1999.

Αιτήσεις επιλογής  υποβάλλονται  από 4/7/2014 έως 18/7/2014  και από 25/8/2014 έως 30/9/2014  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στη Γραμματεία της ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας Αγρινίου του Ο.Α.Ε.Δ. (Δ/ΝΣΗ: Εθνική Οδός Αγρινίου ? Αμφιλοχίας Τ.Κ. 30100 Αγρίνιο. Τηλ:2641021630, 2641055314, 2641029987. Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε το Δελτίο Τύπου του ΟΑΕΔ Αγρινίου που αναφέρει τα εξής: ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ- ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ – ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΠΑΣ & ΣΕΚ ΟΑΕΔ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 2014-2015