Αποτελέσματα Ελλαδιτών Υποψηφίων με Πανελλήνιες Εξετάσεις για το Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Αποτελέσματα Ελλαδιτών Υποψηφίων με Πανελλήνιες Εξετάσεις για το Πανεπιστήμιο Κύπρου
πατήστε: cut_A_kat_2014

Αποτελέσματα Ελλαδιτών Υποψηφίων με Πανελλήνιες Εξετάσεις για το Τεχνολογικό  Πανεπιστήμιο Κύπρου  πατήστε: 119497_Elladites

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου: ΟΔΗΓΙΕΣ ΝΕΟΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΕΛΛΑΔΙΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 119481_Anakoinosi

Επισήμανση: Η είσοδος Ελλαδιτών  στα ΑΕΙ της Κύπρου γίνεται με το Γενικό Βαθμό Πρόσβασης και ΟΧΙ με τα μόρια όπως στην Ελλάδα.