Βάσεις Εισαγωγής Πανελλαδικών Εξετάσεων 2015

Ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων οι βάσεις εισαγωγής για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 2015. Για να δείτε τις βάσεις:

1. ΒΑΣΕΙΣ 90% ΓΕΛ, ΕΠΑΛΒ – ΗΜΕΡΗΣΙΑ 2015

2. ΒΑΣΕΙΣ 90% ΓΕΛ, ΕΠΑΛΒ-ΕΣΠΕΡΙΝΑ- 2015

3. ΒΑΣΕΙΣ 10% ΓΕΛ, ΕΠΑΛΒ 2014- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015

4. ΒΑΣΕΙΣ 10% ΓΕΛ, ΕΠΑΛΒ 2013- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015

5. ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΑΛΑ – ΗΜΕΡΗΣΙΑ – ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015

6. ΒΑΣΕΙΣ – ΕΠΑΛΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ- 2015

7. ΒΑΣΕΙΣ 10% – ΕΠΑΛΑ 2014 – ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015

8. ΒΑΣΕΙΣ 10% ΕΠΑΛΑ 2013 – ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015

9. ΒΑΣΕΙΣ ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ-ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ (ΕΥΡΩΠ. ΕΝΩΣΗΣ) – ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015

10. ΒΑΣΕΙΣ ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ-ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ (ΕΚΤΟΣ ΕΥΡΩΠ. ΕΝΩΣΗΣ) – ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015