Εγκύκλιος Εισαγωγής Σπουδαστών ΙΕΚ του ΟΑΕΔ, για το Χειμερινό Εξάμηνο Κατάρτισης του έτους 2015 – 2016

Οι υποψήφιοι-ες θα πρέπει να υποβάλουν στο ΙΕΚ προτίμησής τους ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που ορίζει η εγκύκλιος, από τις 07-09-2015 έως και 17-09-2015.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τα παρακάτω σχετικά αρχεία