Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η για την εισαγωγή σπουδαστών/ σπουδαστριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) Ακαδημαϊκού Έτους 2016-2017

Δημοσιεύθηκε η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για την εισαγωγή σπουδαστών/τριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) Ακαδημαϊκού Έτους 2016-2017.

1. Υποβολή Δικαιολογητικών Πρώτης Γενικής Κατηγορίας – ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ                                      

Οι υποψήφιοι/ες της ΠΡΩΤΗΣ Γενικής Κατηγορίας πρέπει να υποβάλλουν, αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο σε οποιαδήποτε Α.Ε.Ν., τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην προκήρυξη κανονικά και πλήρη, από την 08-06-2016 και μέχρι την 07-07-2016 ημέρα Πέμπτη.

2. Υποβολή Δικαιολογητικών Δεύτερης Γενικής Κατηγορίας – ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ                                           

Οι υποψήφιοι/ες της ΔΕΥΤΕΡΗΣ Γενικής Κατηγορίας πρέπει να υποβάλλουν, αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο σε οποιαδήποτε Α.Ε.Ν., τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην προκήρυξη κανονικά και πλήρη, από την 08-06-2016και μέχρι την 18-08-2016 ημέρα Πέμπτη.  Για την Προκήρυξη πατήστε δίπλα: proaen2016