ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΙΑΚΡΙΘΕΝΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2017

Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων δημοσιεύθηκε η εγκύκλιος «Εισαγωγή Διακριθέντων Αθλητών/τριών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το Ακαδημαϊκό Έτος 2016-2017″ με τα Δικαιολογητικά Αθλητών – Τρόπος, Τόπος και Χρόνος Υποβολής τους. Η Αίτηση και τα λοιπά δικαιολογητικά υποβάλλονται για το έτος 2016 ταχυδρομικώς, με συστημένη επιστολή από 1-10 Σεπτεμβρίου 2016.  Λεπτομέρειες στην σχετική εγκύκλιο εδώ:  31_08_16_athlites