Υποβολή αιτήσεων επιλογής υποψηφίων καταρτιζομένων Δημοσίων ΙΕΚ 2016Β

Τη Δευτέρα 5/9/2016 και ώρα 14.00, στο σύνδεσμο https://diek.minedu.gov.gr, αρχίζει η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων των υποψηφίων που ενδιαφέρονται να εγγραφούν, μετά από διαδικασία επιλογής, στο Α” εξάμηνο ειδικοτήτων, που έχουν προκηρυχθεί στα Δημόσια ΙΕΚ (ΔΙΕΚ) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, για το χειμερινό εξάμηνο κατάρτισης 2016Β.  Το σύστημα θα κλείσει τη Δευτέρα 12/9/2016 και ώρα 14:00 και δεν θα δοθεί παράταση.

Όσοι καταρτίζονται ήδη σε κάποια ειδικότητα σε Δημόσιο ΙΕΚ και έχουν κατοχυρώσει δικαίωμα εγγραφής παρακαλούνται να απευθύνονται στο ΙΕΚ φοίτησής τους για την εγγραφή τους στο νέο εξάμηνο.

Για να δείτε τις ειδικότητες Δημοσίων Ινστιτούτων Κατάρτισης Εξαμήνου 2016Β πατήστε εδώ: diek_prokiriksi_2016b_final