Πλήρης ενημέρωση για το Νέο ΕΠΑΛ για μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς

Από το ΥΠΠΕΘ ανακοινώθηκαν τα παρακάτω για το ΝΕΟ ΕΠΑΛ για την Πλήρη ενημέρωση των μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών:

30-09-16  Πλήρης ενημέρωση για το Νέο ΕΠΑΛ για μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς

 Στο πλαίσιο της ενημέρωσης εκπαιδευτικών, μαθητών και γονέων για την επαγγελματική εκπαίδευση παρουσιάζονται αποφάσεις που αφορούν τη λειτουργία των ΕΠΑΛ και άλλο χρήσιμο υλικό:

Μαθητές

Παρουσίαση του Επαγγελματικού Λυκείου

Συγκριτικό βάσεων ΕΠΑΛ

Βάσεις ΕΠΑΛ 2016

 Οι δυνατότητες σπουδών για την απόκτηση πτυχίου επαγγελματικής ειδικότητας

Ενημερωτικό φυλλάδιο για τα ΕΠΑΛ

Τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα των αποφοίτων ΕΠΑΛ

Οι τομείς ανά ΕΠΑΛ σε όλη τη χώρα

Το μηχανογραφικό δελτίο των ΕΠΑΛ για το 2016 με το ΝΕΟ σύστημα

Νομοθεσία

Α/Α ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ-ΑΡΙΘΜΟΣ
1 Καθορισμός των Τομέων και των Ειδικοτήτων των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) του Ν. 4386/2016 (Α΄ 83) και της αντιστοιχίας μεταξύ τους ΦΕΚ 1489/Β/26-5-2016
2 Καθορισμός Τομέων ανά Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) του N. 4386/2016 (Α΄ 83) ΥΑ Φ20/105925/Δ4/29-6-2016 (ΦΕΚ 2079/Β/6-7-2016)
3 Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ΄ αριθμ. Φ20/105925/Δ4/29-06-2016 (Β΄ 2079) Υπουργικής Απόφασης περί Καθορισμού Τομέων ανά Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) του Ν. 4386/2016 (Α΄ 83) YA 120403/Δ4/21-7-2016 (ΦΕΚ 2423/Β/5-8-2016)
4 Καθορισμός Τομέων ανά Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) του ν. 4386/2016 (Α΄ 83) ? Ανακοινοποίηση στο Ορθό 29-07-2016 Εγκύκλιος Φ20/122938/Δ4/26-07-2016
5 Προϋποθέσεις λειτουργίας Α΄ και Β΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. για το σχ. έτος 2016-2017 Εγκύκλιος Φ8/105357/Δ4/28-06-2016
6 Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων Γενικής Παιδείας, Προσανατολισμού και Επιλογής της Α΄ Τάξης και των μαθημάτων Γενικής Παιδείας και Τεχνολογικών ? Επαγγελματικών μαθημάτων των Τομέων της Β΄ Τάξης των ΕΠΑ.Λ. του Ν. 4386/2016 (Α΄ 83) ΥΑ Φ2/88938/1-6-2016 (ΦΕΚ 1567/Β/2-6-2016)
7 Τροποποίηση της με αριθμ. Φ2/88938/01-06-2016 (Β? 1567) υπουργικής απόφασης με θέμα: «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων Γενικής Παιδείας, Προσανατολισμού και Επιλογής της Α? Τάξης και των μαθημάτων Γενικής Παιδείας και Τεχνολογικών ? Επαγγελματικών μαθημάτων των Τομέων της Β? Τάξης των ΕΠΑ.Λ. του Ν. 4386/2016 (Α? 83)», ως προς το ωρολόγιο πρόγραμμα του Τομέα Υγείας ? Πρόνοιας ? Ευεξίας της Β? Τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού ΕΠΑ.Λ.» ΥΑ Φ2/127074/Δ4/1-8-2016 (ΦΕΚ 2434/Β/5-8-2016)
8 Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων Γενικής Παιδείας της Α΄ τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και των Β΄, Γ΄ τάξεων Ημερησίων και Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. ανά Ειδικότητα Τομέα Ομάδας Προσανατολισμού ΥΑ Φ2/88070/Δ4/4-6-2015 (ΦΕΚ 1053/Β/5-6-2015)
9 Τροποποίηση της αριθμ. Φ2/88070/Δ4/04?06?2015 (Β΄ 1053) υπουργικής απόφασης με θέμα «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων Γενικής Παιδείας της Α΄ τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και των Β΄, Γ΄ τάξεων Ημερησίων και Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. ανά Ειδικότητα Τομέα Ομάδας Προσανατολισμού»  ΥΑ Φ2/141441/Δ4/10-9-2015 (ΦΕΚ 2042/Β/18-9-2015)
10 Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ? αριθμ. 88070/Δ4/04-06-2015 (Β? 1053) υπουργικής απόφασης με θέμα: «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων Γενικής Παιδείας της Α? τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και των Β?, Γ? τάξεων Ημερησίων και Α?, Β? και Γ? τάξεων Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. ανά Ειδικότητα Τομέα Ομάδας Προσανατολισμού» ΥΑ Φ2/127065/Δ4/1-8-2016 (ΦΕΚ 2434/Β/5-8-2016)
11 Ωρολόγιο Πρόγραμμα των Τεχνολογικών ? Επαγγελματικών μαθημάτων του Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων της Β΄ Τάξης των ΕΠΑ.Λ. του Ν. 4386/2016 (Α΄ 83) ΚΥΑ Φ2/113700/Δ4/11-7-2016 (ΦΕΚ 2177/Β/13-7-2016)
12 Αναθέσεις των Τεχνολογικών ? Επαγγελματικών μαθημάτων του Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων της Β΄ Τάξης των ΕΠΑ.Λ. του Ν. 4386/2016 (Α΄ 83) ΥΑ 113162/Δ2/11-8-2016 (ΦΕΚ 2628/Β/24-8-2016)
13 Αναθέσεις μαθημάτων Επαγγελματικού Λυκείου ΥΑ 133977/Δ2/17-8-2016 (ΦΕΚ 2605/Β/23-8-2016)
14 Ελάχιστος αριθμός μαθητών για τη δημιουργία τμήματος Γενικής Παιδείας της Α? Τάξης, τμήματοςΤομέα της Β? Τάξης και τμήματος Ειδικότητας της Γ? Τάξης Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) ΥΑ Φ12/127076/Δ4/1-8-2016 (ΦΕΚ 2434/Β/5-8-2016)
15 Ενημέρωση σχετικά με το μάθημα Γενικής Παιδείας «Νέα Ελληνικά» της Α΄ και Β΄ τάξης των Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. σχ. έτους 2016-2017 Έγγραφο Φ12/101501/Δ4/22-6-2016
16 Εγγραφές ? Μετεγγραφές ? Φοίτηση μαθητών/τριών στα Επαγγελματικά Λύκεια ΥΑ 133381/Δ4/24-8-2016, ΦΕΚ 2627/Β/24-8-2016)
17 Συμπληρώσεις ? προσθήκες της υπ? αριθμ. 96004/Δ4/17-6-2015 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1318/1-7-2015), περί καθορισμού λεπτομερειών λειτουργίας των Σ.Ε.Κ., των Σ.Ε. και των ειδικότερων καθηκόντων των διευθυντών Σ.Ε.Κ., υποδιευθυντών, των υπευθύνων τομέων εργαστηρίων κατεύθυνσης, των υπευθύνων των σχολικών εργαστηρίων και των αρμοδιοτήτων του συλλόγου διδασκόντων Σ.Ε.Κ. ΥΑ 133384/Δ4/12-8-2016 (ΦΕΚ 2628/Β/24-8-2016)
18 Τροποποίηση της υπ? αριθμ Φ.353.1/324/105657/Δ1/ 8?10?2002 (ΦΕΚ 1340 Β΄) απόφασης «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων διδασκόντων» ΥΑ 29195/ΓΔ4/19-2-2016 (ΦΕΚ 394/Β/19-2-2016)
19 Συμπλήρωση της υπουργικής απόφασης 141641/Γ2/08-09-2014 (Β? 2470) απόφασης του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων ΥΑ 103539/Δ4/24-6-2016 (ΦΕΚ 2081/Β/6-7-2016)
20 Καθορισμός τύπου απολυτήριων τίτλων Επαγγελματικού Λυκείου ΥΑ 105797/Δ4/29-6-2016 (ΦΕΚ 2129/Β/11-7-2016)
21 Σύμφωνα με την παρ. 2 (περ. ε) του άρθρου 43 του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 40 του Ν. 4403/2016 (ΦΕΚ 125 Α΄), στην κατηγορία των «κατ? ιδίαν διδαχθέντων» υπάγονται μόνο οι μαθητές της Α΄ τάξης των ΕΠΑΛ. Ν. 4403/2016 (ΦΕΚ 125/Α/7-7-2016)
22 Εκπαιδευτικές επισκέψεις μαθητών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Εγκύκλιος 39455/Δ4/7-3-2016
23 Ορισμός υπευθύνων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης σε επίπεδο Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Εγκύκλιος 49717/Δ4/23-3-2016
24 Διευκρινίσεις σχετικά με την εγκύκλιο με θέμα: «Ορισμός υπευθύνων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης σε επίπεδο Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» Εγκύκλιος 52870/Δ4/30-3-2016
25 Άδεια εισόδου σε σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Εγκύκλιος Φ1/30545/Δ2/22-02-2016
26 Μαθήματα Ε.Κ. ? ΕΠΑ.Λ. Έγγραφο 197427/Δ4/4-12-2015

Πλήρης ενημέρωση για το Νέο ΕΠΑΛ για μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς 30-9-2016