ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ – ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Σ.Μ.Υ.Α.)- ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ Φ.253/85476/Α5/2015 (ΦΕΚ995τ.Β΄)

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ Φ.253/85476/Α5/2015 (ΦΕΚ995τ.Β΄) υπουργικής απόφασης «Ένταξη των Σχολών, των Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων στα Επιστημονικά Πεδία του άρθρου 3 του ν.4327/2015 (ΦΕΚ 50τ.Α΄) και συντελεστές βαρύτητας μαθημάτων», ως ακολούθως: Ανοίξτε και διαβάστε το ΦΕΚ151/τ.Β/25-1-2017 fek 151-τΒ-25-01-2017 ΙΔΡΥΣΗ Σ.Μ.Υ Α.document (29)