Προκήρυξη Διαγωνισμού Επιλογής Σπουδαστών-τριών σε Στρατιωτικές Σχολές ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ 2017

 

Από το ΓΕΕΘΑ δημοσιεύθηκε σήμερα η προκήρυξη για την εισαγωγή σπουδαστών/τριών στις Στρατιωτικές Σχολές Αξιωματικών (ΑΣΕΙ)  και Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) για το Ακαδημαϊκό έτος 2017-18

Η Προκήρυξη Διαγωνισμού Επιλογής Σπουδαστών-τριων ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ 6ΓΕΥ6-ΖΛΠ (1)

Η Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση Υποψηφίου:  6Ε2Ν6-Ξ1Δ

ΧΡΟΝΟ?ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙ?Ν ΥΠΟΨΗΦΙ?Ν ΚΑΙ ΣΧΟΛ?Ν

1. Έλληνες Εσωτερικού

α. Υποβολή Αίτησης-?ικαιολογητικών έως Παρασκευή 19 Μαΐου 2017 (Ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομικής υπηρεσίας).

β. Έκδοση Κατάστασης Υποψηφίων με Ελλιπή ?ικαιολογητικά έως Τρίτη 6 Ιουνίου 2017.

γ. Υποβολή Ελλιπών ?ικαιολογητικών έως Παρασκευή 9 Ιουνίου 2017 (Ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομικής υπηρεσίας).

δ.Έκδοση τελικής κατάστασης δεκτών υποψηφίων για συμμετοχή στις ΠΚΕ καθώς και προγράμματος διεξαγωγής των ΠΚΕ (τόπος ? χρόνος): Τετάρτη 21 Ιουνίου 2017.

ε. ?ιεξαγωγή ΠΚΕ: εντός του χρονικού διαστήματος από Πέμπτη 22 Ιουνίου 2017 έως και Πέμπτη 20 Ιουλίου 2017, ανάλογα με τον αριθμό των υποψηφίων ανά εξεταστικό κέντρο.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΕΡΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

Προκειμένου η ηλεκτρονική Αίτηση να συμπληρωθεί ορθά, θα πρέπει να ισχύουν οι παρακάτω προϋποθέσεις:

1. Απαιτείται Η/Υ με περιβάλλον windows.
2. Απαιτείται να είναι εγκαταστημένο λογισμικό Adobe Reader ή PDF – XChange Viewer.
3. Το αρχείο PDF πρέπει πρώτα να αποθηκευτεί στην Επιφάνεια Εργασίας (Desktop) του Η/Υ και στη συνέχεια να ανοιχτεί και να επεξεργασθεί-συμπληρωθεί με το λογισμικό της ανωτέρω Παραγράφου 2.
4. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση το κόκκινο πλαίσιο (πάνω αριστερά στο έντυπο της Αίτησης) θα παραμείνει, με αποτέλεσμα η Αίτηση να καταστεί άκυρη.