13 – 06 – 2017 Υποβολή αιτήσεων υποψηφίων μαθητών/τριων στις ΕΠΑ.Σ. του ΟΑΕΔ για το σχολικό έτος 2017 – 2018

Από τον ΟΑΕΔ ανακοινώνεται, ότι οι εγγραφές των υποψηφίων μαθητών/τριων στις ΕΠΑ.Σ. του ΟΑΕΔ για το σχολικό έτος 2017 – 2018 αρχίζουν την Δευτέρα 12 – 06 – 2017. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τα παρακάτω σχετικά αρχεία:

1. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΠΑ.Σ. ΟΑΕΔ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2017

2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ 2017 – 2018

3. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ 2017 – 2018

4. ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ 2017-2018