Η εισδοχή Ελλαδιτών Υποψηφίων στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου για το Ακαδημαϊκό Έτος 2017-18 με το ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου, με έδρα τη Λευκωσία, και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, με έδρα τη Λεμεσό, ενημερώνουν όλους τους
ενδιαφερόμενους Ελλαδίτες φοιτητές και φοιτήτριες ότι θα πρέπει να
συμπληρώσουν ηλεκτρονικά την αίτηση εισδοχής, από τις 10 μέχρι τις 31
Ιουλίου 2017 (σχετικές πληροφορίες θα βρίσκονται στην ιστοσελίδα
http://ucy.ac.cy/fmweb/el/announcements στις αρχές Ιουλίου 2017).
Οι υποψήφιοι πρέπει να ανεβάσουν μαζί με την αίτησή τους, τα εξής επικυρωμένα αντίγραφα:
1. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
2. Επικυρωμένο αντίγραφο της βεβαίωσης συμμετοχής στις πανελλαδικές
εξετάσεις.
3. Επικυρωμένο αντίγραφο απολυτηρίου Λυκείου.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν τις πληροφορίες για την αίτηση
καθώς και πληροφορίες σχετικά με τη στέγαση, τη σίτιση και τις παρεχόμενες
από την Κυπριακή Δημοκρατία υποτροφίες και επιδόματα, από την ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Κύπρου
www.ucy.ac.cy/fmweb ή από την ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Σπουδών και
Φοιτητικής Μέριμνας του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου
www.cut.ac.cy/studies.
Μπορούν επίσης να τις εξασφαλίσουν από το Σπίτι της Κύπρου, της Πρεσβείας
της Κύπρου στην Αθήνα (Ξενοφώντος 2Α, ΤΚ 105 57 Σύνταγμα, τηλ. 210 373
4934/914/913) και από το Γενικό Προξενείο Κύπρου στη Θεσσαλονίκη (Λεωφ.
Νίκης 37, ΤΚ 54013, τηλ. 231 026 0611/0697).
Τα αποτελέσματα αναμένεται να ανακοινωθούν στις ιστοσελίδες των δυο Πανεπιστημίων γύρω στις αρχές Αυγούστου 2017 και θα κοινοποιηθούν  επίσης, τόσο στο Σπίτι της Κύπρου στην Αθήνα, όσο και στο Προξενείο της Κύπρου στη Θεσσαλονίκη.  Διαβάστε περισσότερα στη σχετική ανακοίνωση εδώ:Eeisdoxi_Elladitwn_me_to_neo_systima_2017-18