05-05-2020 Εγκύκλιοι για την Εισαγωγή Μαθητών στα Μουσικά και στα Καλλιτεχνικά Σχολεία

Η εγκύκλιος για τα Μουσικά Σχολεία εδώ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ_ΜΑΘΗΤΩΝ_ΣΕ_ΜΟΥΣΙΚΑ_ΣΧΟΛΕΙΑ

Η εγκύκλιος για τα Καλλιτεχνικά Σχολεία εδώ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ_ΜΑΘΗΤΩΝ_ΣΕ_ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ_ΣΧΟΛΕΙΑ