ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΑ.Σ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ, ΓΙΑ ΤΟ ΣΧ. ΕΤ. 2013-2014

Δημοσιεύθηκε η εγκύκλιος εισαγωγής μαθητών στις ΕΠΑ.Σ  μαθητείας του ΟΑΕΔ, για το σχολικό έτος 2013-2014.  Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να υποβάλουν στην ΕΠΑ.Σ  μαθητείας της προτίμησής τους ΑΙΤΗΣΗ, από 17/06/2013  έως  30/08/2013.

Στην εγκύκλιο υπάρχει η αίτηση υποψηφίου για εισαγωγή στις ΕΠΑΣ μαθητείας και Ενημερωτικό Σημείωμα για τον υποψήφιο μαθητή/τρια των ΕΠΑ.Σ  μαθητείας του ΟΑΕΔ.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ.2013.14