ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΠΑΛ Α΄ 2013

Από το Υπουργείο Παιδείας ανακοινώθηκαν τα Στατιστικά Στοιχεία των βαθμολογίων των Πανελλαδικών Εξετάσεων των υποψηφίων ΕΠΑΛ ΟΜΑΔΑΣ Α΄ 2013

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΑΛ