Ο.Τ.Ε.Κ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΕΠΑΣ & ΙΕΚ 2013-2014

Από τον Οργανισμό Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΤΕΚ)  δημοσιεύτηκε η Προκήρυξη για την εισαγωγή υποψηφίων σπουδαστών στις ΕΠΑΣ  και ΙΕΚ.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται από την Πέμπτη 29/08/2013  έως και την Παρασκευή 13/09/2013 στις κατά τόπους Γραμματείες των Εκπαιδευτικών Μονάδων του Υπουργείου Τουρισμού, από τις 9:30 π.μ.  μέχρι 15:00μ.μ.  όλες τις εργάσιμες ημέρες.

Διαβάστε προσεκτικά την Προκήρυξη ! ! !

ΟΤΕΚ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΙΕΚ-ΕΠΑΣ 2013-2014