ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΣΤΑ ΙΕΚ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΤΟΥΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 2013-14

Στον ΟΑΕΔ λειτουργούν πανελλαδικά 30 Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης για επαγγελματική κατάρτιση μετά το Λύκειο. 
Τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης του ΟΑΕΔ εποπτεύονται από το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΙΔΕΚΕ).

Στόχος:να αποκτήσουν οι σπουδαστές επαγγελματικές δεξιότητες, στο πλαίσιο της προετοιμασίας τους για ένταξη στην αγορά εργασίας, μέσα από εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις.

Φοίτηση-Αξιολόγηση-Πιστοποίηση

Κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους οι σπουδαστές των ΙΕΚ παρακολουθούν θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα.

Αξιολόγηση

  • με εξετάσεις προόδου κατά τη διάρκεια του εξαμήνου και
  • με τελικές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου.

Οι σπουδαστές, με την ολοκλήρωση της κατάρτισής τους, λαμβάνουν Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης. 
Η βεβαίωση αυτή τους παρέχει δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικής κατάρτισης για Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης.

Η εγκύκλιος με τις ειδικότητες στα ΙΕΚ του ΟΑΕΔ για το χειμερινό εξάμηνο κατάρτισης 2013-14

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΣΤΑ ΙΕΚ ΤΟΥ ΟΑΕΔ, ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΤΟΥΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 2013-14 file_17768