ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ» Α΄ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑΛ

Το ΥΠΑΙΘ μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Πράξη 45/2013 του Δ.Σ.), απέστειλε τις παρακάτω οδηγίες που αφορούν στην αξιολόγηση του μαθήματος «Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός – Περιβάλλον Εργασίας – Ασφάλεια και Υγιεινή» της Α΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. για το σχ. έτος 2013-2014.

Το σχετικό έγγραφο έχει ως εξής:  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ_ΣΕΠ