Αρχείο κατηγορίας ΕΠΑΛ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η για την εισαγωγή σπουδαστών/ σπουδαστριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) Ακαδημαϊκού Έτους 2016-2017

Δημοσιεύθηκε η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για την εισαγωγή σπουδαστών/τριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) Ακαδημαϊκού Έτους 2016-2017.

1. Υποβολή Δικαιολογητικών Πρώτης Γενικής Κατηγορίας – ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ                                      

Οι υποψήφιοι/ες της ΠΡΩΤΗΣ Γενικής Κατηγορίας πρέπει να υποβάλλουν, αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο σε οποιαδήποτε Α.Ε.Ν., τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην προκήρυξη κανονικά και πλήρη, από την 08-06-2016 και μέχρι την 07-07-2016 ημέρα Πέμπτη.

2. Υποβολή Δικαιολογητικών Δεύτερης Γενικής Κατηγορίας – ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ                                           

Οι υποψήφιοι/ες της ΔΕΥΤΕΡΗΣ Γενικής Κατηγορίας πρέπει να υποβάλλουν, αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο σε οποιαδήποτε Α.Ε.Ν., τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην προκήρυξη κανονικά και πλήρη, από την 08-06-2016και μέχρι την 18-08-2016 ημέρα Πέμπτη.  Για την Προκήρυξη πατήστε δίπλα: proaen2016

 

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2016: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΑΝΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑ ΑΕΙ – ΤΕΙ

Από το ΥΠ.Π.Ε.Θ. ανακοινώθηκε ο αριθμός των εισακτέων στις Πανελλαδικές εξετάσεις 2016 ανά Ίδρυμα και Τμήμα σε ΑΕΙ και ΤΕΙ. 

Ο πίνακας με τους εισακτέους στις Πανελλαδικές 2016:  Εισακτέοι_ΤΕΙ_ΑΕΙ_2016

Υποβολή Αίτησης – Δήλωσης υποψηφίων για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2016

Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων, όλοι οι υποψήφιοι για συμμετοχή στις Πανελλαδικές εξετάσεις του 2016 των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ), για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, πρέπει να υποβάλουν στο Λύκειό τους Αίτηση – Δήλωση υποψηφιότητας συμμετοχής στις εξετάσεις αυτές.

Η προθεσμία ορίζεται από την Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου έως και την Δευτέρα 29 Φεβρουαρίου 2016 για όλους τους υποψήφιους που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές εξετάσεις των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ) είτε με το παλαιό-καταργούμενο σύστημα είτε με το νέο σύστημα. Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω προθεσμία (11-29 Φεβρουαρίου 2016) είναι αποκλειστική και μετά την παρέλευσή της δεν γίνεται δεκτή καμία Αίτηση – Δήλωση.

Έχουν ήδη σταλεί στα Λύκεια οι σχετικές εγκύκλιοι με τα αντίστοιχα υποδείγματα της Αίτησης – Δήλωσης. Ο υποψήφιος μπορεί να προμηθεύεται την Αίτηση – Δήλωση που αναλογεί στην περίπτωσή του είτε από το διαδίκτυο, είτε από το Λύκειό του. Στη συνέχεια θα συμπληρώνει την Αίτηση – Δήλωση σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται στο έντυπο και θα προσέρχεται στο Λύκειό  του, για την οριστική ηλεκτρονική υποβολή της.

Υπενθυμίζεται ότι όλοι οι ως άνω μαθητές και απόφοιτοι (υποψήφιοι των Πανελλαδικών εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ) με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που εξετάζονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία προφορικά ή γραπτά κατά περίπτωση, πρέπει ως τις 29 Φεβρουαρίου 2016 να υποβάλουν και σχετική αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο Λύκειό τους.

Επίσης το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων ενημερώνει τους υποψήφιους ότι:

1. Όσοι υποψήφιοι ενδιαφέρονται για τα ΤΕΦΑΑ και θα συμμετάσχουν φέτος στις Πανελλαδικές εξετάσεις, υποχρεωτικά θα συμμετάσχουν και στις πρακτικές δοκιμασίες ( υγειονομική εξέταση και αγωνίσματα).

2. Όσοι υποψήφιοι ενδιαφέρονται για τις Στρατιωτικές Σχολές, τις Αστυνομικές Σχολές, τις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και τις Σχολές του Εμπορικού Ναυτικού πρέπει να υποβάλουν αίτηση απευθείας στο Στρατό, στην Αστυνομία, στην Πυροσβεστική ή στο Εμπορικό Ναυτικό σε χρονικό διάστημα που θα ορίζεται στις προκηρύξεις που θα εκδώσουν τα αρμόδια Υπουργεία και να κριθούν ικανοί στις προκαταρκτικές εξετάσεις. Οι παραπάνω προκηρύξεις θα διατίθενται από τα Στρατολογικά Γραφεία, τα Αστυνομικά Τμήματα, την Πυροσβεστική και τις κατά τόπους Λιμενικές Αρχές αντίστοιχα.

3. Υποψήφιοι για το 10% (χωρίς νέα εξέταση) μπορούν να είναι μόνο όσοι εξετάστηκαν Πανελλαδικά το 2014 ή το 2015 (με τα ημερήσια ΓΕΛ ή με τα ημερήσια ΕΠΑΛ). Όσοι επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για το 10% των θέσεων, δεν υποβάλουν Αίτηση – Δήλωση το Φεβρουάριο, αλλά απευθείας μηχανογραφικό δελτίο.

4. Όσοι από τους μαθητές της τελευταίας τάξης των ΓΕΛ εμπίπτουν στην ειδική κατηγορία των υποψηφίων-πασχόντων από σοβαρές παθήσεις ( για εισαγωγή στο 5% των θέσεων εισακτέων χωρίς εξετάσεις), έχουν ήδη αποκτήσει το πιστοποιητικόν της πάθησής τους από τις αρμόδιες επταμελείς επιτροπές των νοσοκομείων. Αυτοί οι μαθητές, εφόσον δεν  επιθυμούν να συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές εξετάσεις, θα καταθέσουν μηχανογραφικό σε ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν αργότερα.

Εγκύκλιοι και έντυπα Αίτησης – Δήλωσης συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2016 εδώ:

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ_ΓΕΛ_για_2016_νέο_σύστημα

ΑΙΤΗΣΗ-ΓΕΛ-ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ_ΝΕΟ_ΣΥΣΤΗΜΑ_για_2016

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ_ΓΕΛ_για_2016_παλιό_σύστημα

ΥΠΟΔ_1_ΑΙΤΗΣΗ-ΓΕΛ-ΜΑΘΗΤΗΣ_για_2016_ΠΑΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΥΠΟΔ_2__ΑΙΤΗΣΗ-ΓΕΛ-ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ_για_2016_ΠΑΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΥΠΟΔ_3_ΑΙΤΗΣΗ-ΕΠΑΛΒ-ΜΑΘΗΤΗΣ_για_2016_ΠΑΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΥΠΟΔ_4_ΑΙΤΗΣΗ-ΕΠΑΛΒ-ΑΠΟΦ_για_2016_ΠΑΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠ._ΔΗΛΩΣΗ_ΓΕΛ_ενδοσχολικό_για_2016_ΠΑΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Εγκύκλιος-Αίτηση-Δήλωση-ΕΠΑΛ-ΝΕΟ-ΣΥΣΤΗΜΑ-2016

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ_ΑΙΤΗΣΗΣ-ΔΗΛΩΣΗΣ_ΕΠΑΛ 2016_ΝΕΟ_ΣΥΣΤΗΜΑ

Εγκύκλιος_Αίτηση-Δήλωση_ΕΠΑΛ_ΠΑΛΑΙΟ_ΣΥΣΤΗΜΑ_2016

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ_Αίτησης-Δήλωσης_ΕΠΑΛ_2016_ΠΑΛΙΟ_ΣΥΣΤΗΜΑ

 

Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος «Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός, Εργασιακό περιβάλλον, Ασφάλεια και Υγιεινή» όλων των Ομάδων Προσανατολισμού της Α΄ τάξης Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ

Δείτε το ΦΕΚ: document (11)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ (Μ.Δ.) ΓΕΛ ΚΑΙ ΕΠΑΛ από ΔΕΥΤΕΡΑ 15-06-2015 ως και την ΤΡΙΤΗ 07-07-2015

Οι διαδικασίες για την υποβολή του Μηχανογραφικού Δελτίου (Μ.Δ.)  αρχίζουν από τη ΔΕΥΤΕΡΑ 15-06-2015  ως και την Τρίτη 07-07-2015

Οι υποψήφιοι που ενδιαφέρονται να υποβάλουν Μ.Δ. θα απευθυνθούν στο Λύκειό τους από τη Δευτέρα 15 Ιουνίου και μετά για να αποκτήσουν προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password).  Με αυτόν τον προσωπικό κωδικό

  •   θα μπορούν να επισκέπτονται την ηλεκτρονική διεύθυνση http://exams.it.minedu.gov.gr, να μελετούν το Μ.Δ. και σε πρώτο στάδιο να κάνουν κάποιες προσωρινές προτιμήσεις (Προσωρινή Αποθήκευση).
  •  στη συνέχεια και μετά την ανακοίνωση των βαθμών των ΓΕΛ ή των ΕΠΑΛ αντίστοιχα, θα μπορούν να επισκέπτονται την ηλεκτρονική διεύθυνση http://exams.it.minedu.gov.gr, να τροποποιούν το Προσωρινό Μ.Δ. ή/και να προχωρήσουν τελικά στην οριστική υποβολή (Οριστικοποίηση).
  • μέσα στην προθεσμία δηλαδή μέχρι την Τρίτη 7 Ιουλίου.                                                     

 Υπενθυμίζεται ότι η προθεσμία είναι αποκλειστική και μετά την παρέλευσή της κανένας υποψήφιος δεν θα μπορεί να οριστικοποιήσει το Μ.Δ.  Για να μελετήσετε τη σχετική εγκύκλιο του ΥΠΟΠΑΙΘ πατήστε: εγκυκλιος μηχανογραφικων 2015

Γενικές Οδηγίες – Δικαιολογητικά – Πρόγραμμα Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας Υποψηφίων, για την εισαγωγή τους στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. Ακαδ. ΄Ετους 2015-2016 της Ομάδας Φυσικής Αγωγής Δ.Δ.Ε. Ν. Αχαΐας

Από την Ομάδα Φυσικής Αγωγής Αχαΐας, ανακοινώθηκε το πρόγραμμα Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας, τα Δικαιολογητικά που απαιτούνται να έχουν μαζί τους την πρώτη ημέρα παρουσίασης οι υποψήφιοι Τ.Ε.Φ.Α.Α.  Ακαδ. Έτους 2015-2016  καθώς και γενικές οδηγίες.  Για να διαβάσετε την ανακοίνωση πατήστε: 22-05-2015 Γενικές Οδηγίες- Δικαιολογητικά – Πρόγραμμα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΕΛΑΣ 2015

Δημοσιεύθηκε η προκήρυξη των αστυνομικών σχολών

Ο αριθμός των υποψηφίων που θα εισαχθούν στη Σχολή Αστυφυλάκων καθορίζεται σε 250.

Ο αριθμός των υποψηφίων, που θα εισαχθούν στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας, καθορίζεται σε 40.

Διευκρινίζεται ότι, οι επιτυχόντες θα εγγραφούν στις οικείες Σχολές κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.

Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να υποβάλουν αυτοπροσώπως στα Αστυνομικά Τμήματα του τόπου κατοικίας ή διαμονής τους τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέχρι  19  – 06 – 2015.

Πατήστε για να ανοίξετε την προκήρυξη: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΛΑΣ 2015

Τριετής η φοίτηση στη ΣΤΥΑ (Σχολή Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας). Εισάγεται η ειδικότητα Πληροφορικής

Τριετής – από δύο χρόνια που είναι σήμερα- γίνεται η φοίτηση στη Σχολή Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΤΥΑ), σύμφωνα με τη νέα τροποποίηση του κανονισμού λειτουργίας της Σχολής, ενώ προστίθεται η ειδικότητα Πληροφορικής την οποία οι εκπαιδευόμενοι αποκτούν μετά τη φοίτησή τους.  Για να ανοίξετε το ΦΕΚ με τον τροποποιητικό κανονισμό πατήστε:fek-stya (1) 

Για να ανοίξετε το ΦΕΚ κανονισμού οργάνωσης και λειτουργίας Σχολής Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΤΥΑ) που τροποποιείται πατήστε: fek_1990_stya

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ Σ.Ε.Π. – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΥΓΙΕΙΝΗ

Για να δείτε τις οδηγίες αξιολόγησης του μαθήματος ΣΕΠ- Περιβάλλον Εργασίας – Ασφάλεια & Υγιεινή πατήστε εδώ: ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΕΠ -ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑ – ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΥΓΙΕΙΝΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΕΠ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗ Α ΕΠΑΛ

Για να δείτε τις οδηγίες διδασκαλίας του μαθήματος ΣΕΠ – Περιβάλλον Εργασίας – Ασφάλεια & Υγιεινή πατήστε εδώ: ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΕΠ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΥΓΙΕΙΝΗ Α ΕΠΑΛ