Υποβολή Αίτησης – Δήλωσης υποψηφίων για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2016

Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων, όλοι οι υποψήφιοι για συμμετοχή στις Πανελλαδικές εξετάσεις του 2016 των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ), για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, πρέπει να υποβάλουν στο Λύκειό τους Αίτηση – Δήλωση υποψηφιότητας συμμετοχής στις εξετάσεις αυτές.

Η προθεσμία ορίζεται από την Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου έως και την Δευτέρα 29 Φεβρουαρίου 2016 για όλους τους υποψήφιους που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές εξετάσεις των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ) είτε με το παλαιό-καταργούμενο σύστημα είτε με το νέο σύστημα. Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω προθεσμία (11-29 Φεβρουαρίου 2016) είναι αποκλειστική και μετά την παρέλευσή της δεν γίνεται δεκτή καμία Αίτηση – Δήλωση.

Έχουν ήδη σταλεί στα Λύκεια οι σχετικές εγκύκλιοι με τα αντίστοιχα υποδείγματα της Αίτησης – Δήλωσης. Ο υποψήφιος μπορεί να προμηθεύεται την Αίτηση – Δήλωση που αναλογεί στην περίπτωσή του είτε από το διαδίκτυο, είτε από το Λύκειό του. Στη συνέχεια θα συμπληρώνει την Αίτηση – Δήλωση σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται στο έντυπο και θα προσέρχεται στο Λύκειό  του, για την οριστική ηλεκτρονική υποβολή της.

Υπενθυμίζεται ότι όλοι οι ως άνω μαθητές και απόφοιτοι (υποψήφιοι των Πανελλαδικών εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ) με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που εξετάζονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία προφορικά ή γραπτά κατά περίπτωση, πρέπει ως τις 29 Φεβρουαρίου 2016 να υποβάλουν και σχετική αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο Λύκειό τους.

Επίσης το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων ενημερώνει τους υποψήφιους ότι:

1. Όσοι υποψήφιοι ενδιαφέρονται για τα ΤΕΦΑΑ και θα συμμετάσχουν φέτος στις Πανελλαδικές εξετάσεις, υποχρεωτικά θα συμμετάσχουν και στις πρακτικές δοκιμασίες ( υγειονομική εξέταση και αγωνίσματα).

2. Όσοι υποψήφιοι ενδιαφέρονται για τις Στρατιωτικές Σχολές, τις Αστυνομικές Σχολές, τις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και τις Σχολές του Εμπορικού Ναυτικού πρέπει να υποβάλουν αίτηση απευθείας στο Στρατό, στην Αστυνομία, στην Πυροσβεστική ή στο Εμπορικό Ναυτικό σε χρονικό διάστημα που θα ορίζεται στις προκηρύξεις που θα εκδώσουν τα αρμόδια Υπουργεία και να κριθούν ικανοί στις προκαταρκτικές εξετάσεις. Οι παραπάνω προκηρύξεις θα διατίθενται από τα Στρατολογικά Γραφεία, τα Αστυνομικά Τμήματα, την Πυροσβεστική και τις κατά τόπους Λιμενικές Αρχές αντίστοιχα.

3. Υποψήφιοι για το 10% (χωρίς νέα εξέταση) μπορούν να είναι μόνο όσοι εξετάστηκαν Πανελλαδικά το 2014 ή το 2015 (με τα ημερήσια ΓΕΛ ή με τα ημερήσια ΕΠΑΛ). Όσοι επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για το 10% των θέσεων, δεν υποβάλουν Αίτηση – Δήλωση το Φεβρουάριο, αλλά απευθείας μηχανογραφικό δελτίο.

4. Όσοι από τους μαθητές της τελευταίας τάξης των ΓΕΛ εμπίπτουν στην ειδική κατηγορία των υποψηφίων-πασχόντων από σοβαρές παθήσεις ( για εισαγωγή στο 5% των θέσεων εισακτέων χωρίς εξετάσεις), έχουν ήδη αποκτήσει το πιστοποιητικόν της πάθησής τους από τις αρμόδιες επταμελείς επιτροπές των νοσοκομείων. Αυτοί οι μαθητές, εφόσον δεν  επιθυμούν να συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές εξετάσεις, θα καταθέσουν μηχανογραφικό σε ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν αργότερα.

Εγκύκλιοι και έντυπα Αίτησης – Δήλωσης συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2016 εδώ:

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ_ΓΕΛ_για_2016_νέο_σύστημα

ΑΙΤΗΣΗ-ΓΕΛ-ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ_ΝΕΟ_ΣΥΣΤΗΜΑ_για_2016

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ_ΓΕΛ_για_2016_παλιό_σύστημα

ΥΠΟΔ_1_ΑΙΤΗΣΗ-ΓΕΛ-ΜΑΘΗΤΗΣ_για_2016_ΠΑΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΥΠΟΔ_2__ΑΙΤΗΣΗ-ΓΕΛ-ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ_για_2016_ΠΑΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΥΠΟΔ_3_ΑΙΤΗΣΗ-ΕΠΑΛΒ-ΜΑΘΗΤΗΣ_για_2016_ΠΑΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΥΠΟΔ_4_ΑΙΤΗΣΗ-ΕΠΑΛΒ-ΑΠΟΦ_για_2016_ΠΑΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠ._ΔΗΛΩΣΗ_ΓΕΛ_ενδοσχολικό_για_2016_ΠΑΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Εγκύκλιος-Αίτηση-Δήλωση-ΕΠΑΛ-ΝΕΟ-ΣΥΣΤΗΜΑ-2016

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ_ΑΙΤΗΣΗΣ-ΔΗΛΩΣΗΣ_ΕΠΑΛ 2016_ΝΕΟ_ΣΥΣΤΗΜΑ

Εγκύκλιος_Αίτηση-Δήλωση_ΕΠΑΛ_ΠΑΛΑΙΟ_ΣΥΣΤΗΜΑ_2016

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ_Αίτησης-Δήλωσης_ΕΠΑΛ_2016_ΠΑΛΙΟ_ΣΥΣΤΗΜΑ