Τα Εξεταστικά Κέντρα για τους υποψήφιους που θα διαγωνιστούν στα Ειδικά Μαθήματα

Από το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων ανακοινώθηκαν τα Εξεταστικά Κέντρα για τους υποψηφίους που θα διαγωνιστούν στα Ειδικά Μαθήματα. Για να δείτε τα Εξεταστικά Κέντρα των Ειδικών Μαθημάτων (εκτός των Αγγλικών) πατήστε εδώ: Εξεταστικά Κέντρα Ειδικών Μαθημάτων 2014

Για να δείτε τα Εξεταστικά Κέντρα των Αγγλικών πατήστε εδώ: Εξεταστικά Κέντρα Αγγλικών_2014