Αιτήσεις στα Ι.Ε.Κ. του Υπουργείου Υγείας στις ειδικότητες Βοηθού Νοσηλευτή Εαρινού εξαμήνου 2015-2016

Τμήματα Α΄ & Γ΄Εαρινού εξαμήνου έτους 2015-2016 θα λειτουργήσουν στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.)  αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και στις οριζόμενες ειδικότητες Βοηθού Νοσηλευτή.

Αιτήσεις υποψηφίων καταρτιζομένων για επιλογή υποβάλλονται στα αντίστοιχα Δ.Ι.Ε.Κ.  από 2 έως 12 Φεβρουαρίου 2016 (ώρες 9:00 – 14:00).

Για να δείτε την ανακοίνωση και τον πίνακα των ΙΕΚ του Υπουργείου Υγείας πατήστε εδώ: 70ΑΚ465ΦΥΟ-ΩΜΔ