ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2016 ΝΕΟ & ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Απο το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώθηκαν  τα στατιστικά στοιχεία των μαθημάτων των πανελλαδικών εξετάσεων του 2016.     ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ_ΠΑΛΑΙΟ_ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ_ΝΕΟ_ΣΥΣΤΗΜΑ-1