ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΥΠΟΠΥΡΑΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2016-17

Δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης οι Υπουργικές αποφάσεις που καθορίζουν τον αριθμό  εισακτε?ων για το ακαδημαι?κο? ε?τος 2016-17 στη Σχολη? Πυροσβεστω?ν της Πυροσβεστικη?ς Ακαδημι?ας και στη Σχολη? Ανθυποπυραγω?ν της Πυροσβεστικη?ς Ακαδημι?ας με το συ?στημα των εξετα?σεων σε πανελλαδικο? επι?πεδο.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΟ ΦΕΚ: sholes_pyrosvestikis_arithmos_eisakteon